Golfclub Houtrak

Plaatselijke Regels


                                                                                    Klik op blauwe tekst om achterliggende informatie op te roepen
Buiten de baan
is gemarkeerd door witte palen.

Obstakels
Door palen ondersteunde bomen zijn vaste obstakels en moeten worden ontweken volgens R. 24-2b.
Sproeikoppen
zijn vaste obstakels; de belemmering die zij vormen mag worden ontweken volgens R. 24-2b.
Voor het ontwijken van de belemmering op de speellijn door een sproeikop op of binnen twee stoklengten van de green geldt de volgende tekst uit het Regelboekje: “Indien een bal buiten de green ligt, maar niet in een hindernis en de speellijn naar de hole wordt belemmerd door een vast obstakel op of binnen twee stoklengten van de green en binnen twee stoklengten van de bal, dan mag de speler de belemmering bovendien als volgt ontwijken:
De bal moet worden opgenomen en gedropt op een punt zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal lag, dat:
(a) niet dichter bij de hole is,
(b) de belemmering ontwijkt, en
(c) niet in een hindernis of op een green is.
De bal mag worden schoongemaakt wanneer hij is opgenomen.
De belemmering mag volgens deze Regel ook worden ontweken indien de bal van de speler op de green ligt en de puttinglijn wordt belemmerd door een vast obstakel binnen twee stoklengten van de green.
De speler mag de belemmering als volgt ontwijken:
De bal moet worden opgenomen en geplaatst op een punt zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal lag, dat:
(a) niet dichter bij de hole is,
(b) de belemmering ontwijkt, en
(c) niet in een hindernis is.
De bal mag worden schoongemaakt wanneer hij is opgenomen.

Grond in bewerking [GUR]
is gemarkeerd door witte lijnen of blauwe paaltjes en/of bordjes.
In geval van belemmering door GUR gemarkeerd met blauwe palen is de speler verplicht de belemmering te ontwijken in overeenstemming met R. 25-1b.

Waterhindernissen
De waterhindernis rechts van hole 12 (Noord Zuid) / 6 (Buiten Binnen) wordt geacht in de richting van de Ringweg naar het westen tot in het oneindige door te lopen. 

Tijdelijke plaatselijke regels
De op het moment geldende tijdelijke plaatselijke regels (bijv. plaatsen, ingebedde bal buiten de fairway) zijn opgehangen op het mededelingenbord van de Regel- en Handicapcommissie.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Matchplay: verlies van de hole; Strokeplay: twee slagen.

Rehaco, november 2017

N.B. De witte palen die buiten de baan markeren zijn geen obstakels als bedoeld in R. 24 (zie de definitie van “obstakel”). Zij worden geacht vast te staan; wegnemen is een overtreding van R. 13-2 (Decision 13-2/17).
Palen die waterhindernissen markeren zijn losse obstakels;
R. 24-1 is van toepassing. (Denk aan terugplaatsen!)
Schelpenpaden worden niet vermeld in deze plaatselijke regels. Daarom zijn deze paden gewoon vaste obstakels en mogen ze, mits niet in een hindernis, zonder strafslag ontweken worden.