Golfclub Houtrak


<< Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuws & mededelingen


GEO-certificering (Golf Environment Organization)

Golfclub Houtrak is vanaf 2011 GEO gecertificeerd. Waar staat GEO voor en wat betekent dit in de praktijk.

GEO-certificering (Golf Environment Organization)
Vanuit een duurzaamheidsgedachte en de overtuiging dat golf een bijdrage kan leveren aan een gezond milieu voor iedereen is door belangenbehartigers van de golfsport (IGF, EGA, PGA etc.) het initiatief ontstaan van de oprichting van de GEO. Deze non-profit organisatie wordt ondersteund door de Europese Commissie. GEO heeft in de meeste Europese landen erkenning. Nederland (NGF) loopt op GEO-gebied voorop en steeds meer golfbanen hanteren een beleid dat er op is gericht om in de natuur en het milieu verantwoordelijkheid te nemen.

GEO betekent veel meer dan afval in een daarvoor bestemde afvalbak doen. Het is een toetsing van de gehele bedrijfsvoering, waaronder het personeel, de leden en de gasten. GEO is dus behalve een belangrijke certificering, ook een way of living! Iedere vier jaar wordt een audit uitgevoerd om te kijken of de baan en de bedrijfsvoering aan de eisen voldoen. Voor Golfclub  Houtrak is in 2016  het certificaat voor vier jaar verlengd. In onderstaand schema is te zien welke onderdelen getoetst worden.

Landschap en biotopen Het beheer van de golfbaan in relatie tot de natuur
Water Wordt water effectief en zuinig gebruikt; dit geldt voor gebruik van water voor irrigatie en voor gebruik in de gebouwen
Energie en hulpbronnen  Wordt er zuinig met energie omgegaan in het algemeen en bij de bedrijfsvoering in het bijzonder (gas en elektriciteit) 
Product- en ketenbeheer  Wordt er duurzaam ingekocht; worden de juiste bemestingsplannen gehanteerd 
Milieukwaliteit Welke belasting heeft de bedrijfsvoering voor het milieu; hoe wordt het afval verwerkt en gescheiden en welke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt 
Mens en samenleving  Hoe wordt deze duurzame manier van werken gecommuniceerd met de leden en gasten

 

Bij het beheer van golfbanen en andere natuurgrassportvelden spelen duurzaamheid en speelkwaliteit een grote rol. Denk daarbij aan de druk op het water- en energiegebruik, het gebruik van meststoffen alsmede het voorgenomen verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De focus ligt in het ecologisch systeem op gezonde bodem, -flora en -fauna. Er zijn in ons land momenteel 121 banen die bij het GEO-proces zijn betrokken: 75 van hen zijn al gecertificeerd en 46 zijn ‘on course’ om deze status te bereiken. Daarmee is Nederland wereldwijd veruit koploper. De NGF streeft ernaar om in 2020 minimaal tweehonderd banen actief te laten zijn in het GEO-programma. Golfclub Houtrak draagt daartoe bij.

Heeft u interesse om de inhoud van het GEO-rapport te kennen, u kunt dit opvragen bij het secretariaat en is digitaal beschikbaar.