Golfclub Houtrak

{alt_text}

<< Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuws & mededelingen


Herendag Programma 2018

Het programma voor de HerenWoensdag voor het seizoen 2018 – 2019 is bekend en hier te vinden (en op de website onder "Commissies" - "Herencommissie" bovenaan. Er zullen ook wat hard-copy exemplaren op de wedstrijdtafel beschikbaar zijn.

Zoals gebruikelijk openen we het seizoen met een gezamenlijke lunch op woensdag 7 maart a.s., voorafgegaan door een teamwedstrijd over 9 holes. De lunchbijdrage is € 10 (inclusief wedstrijdbijdrage). Men kan zich hiervoor nog opgeven door uiterlijk maandag 5 maart een mailtje te sturen aan Jan Wijnen of door in te schrijven aan de wedstrijdtafel.

Dit jaar hebben we de uitwisseling met Noordhollandse (Sluispolder) reeds vastgelegd en zijn we nog in gesprek met Liemeer. Een uitwisseling met de Amsterdamse is nog onzeker. Er zullen binnenkort op de woensdag lijsten circuleren waarop men zich voor deze wedstrijden kan opgeven; anders weer een mailtje naar Jan Wijnen. Bij overtekening zullen de personen die zich slechts voor één wedstrijd opgeven voorrang krijgen.

De Vriendendag (FBBB) zal op 5 september tijdens de clubweek gespeeld worden. De Battle of the sexes, de wedstrijd met/tegen de Damesdag, wordt gespeeld op donderdag 11 oktober (dames van rood en heren verplicht van geel).

De maandbekers worden over het algemeen op de 1e woensdag in de maand gespeeld (de eerste een week later op 14 maart a.s.). Met deze wedstrijden zijn punten te verdienen voor het klassement van de "Race to Houtrak". Voor dit klassement tellen de 6 beste puntenscores van alle op Houtrak in het zomerseizoen gespeelde Q-wedstrijden; de beste 85 in het klassement strijden op 21 oktober om de titel “Stableford kampioen van Houtrak”. Het reglement is via deze link te vinden.

De poulewedstrijden voor de matchplaycompetitie worden op de 4e woensdag van de maand gespeeld. Voor de matchplaycompetitie kan men zich opgeven via de inschrijflijst op de komende woensdagen of via een mailtje aan Harm van Oeveren. Daarbij wel graag een eventuele verhindering op één van de competitiedagen vermelden, zodat daarmee bij de indeling rekening gehouden kan worden.

Ook dit jaar zal er van alle Q-wedstrijden een bruto- en netto-eclectic klassement worden bijgehouden. Daarbij wordt gekeken wie er over het hele zomerseizoen tijdens alle Q-wedstrijden de beste totaal score realiseert met zijn beste resultaat op elk van de 18 holes. Er is een brutoklassement, zonder handicapverrekening, en een nettoklassement, met handicapverrekening. Voor het brutoklassement tellen alleen de scores gespeeld van de gele tees; voor het nettoklassement komen scores van alle tees in aanmerking. Voor een (netto-)bogey krijgt men 1 punt, voor een (netto-)par 2 punten, een (netto-)birdy 3 punten, etc. Bij gelijke eindscore wint degene die de minste wedstrijden heeft gespeeld en in 2e instantie de meeste birdies in het brutoklassement en de lagere handicapper in het nettoklassement. Om de overwinning in het brutoklassement zal ongetwijfeld vooral door de lagere handicappers worden gestreden, maar het nettoklassement zal waarschijnlijk een prooi worden voor de hogere handicappers. Dus kijk steeds op welke hole nog een goede score ontbreekt en probeer deze hole in de eerstvolgende wedstrijd met succes aan te vallen.

Voor de netto-eclectic wedstrijden is het natuurlijk zaak een juiste handicap te hebben. Er zijn nogal wat deelnemers aan de Herendag die hun huidige handicap om diverse redenen, meestal fysieke beperkingen, bij lange na niet meer spelen. Bij de recente jaarlijkse herziening zijn de in aanmerking komende handicaps niet, dan wel gering aangepast. Mocht men zelf vinden ook vinden dat een  hogere handicap de speelsterkte beter weergeeft, dan kan men dat melden bij de handicapcommissie.

We hopen er weer een gezellig en sportief seizoen van te maken.