Golfclub Houtrak

{alt_text}

<< Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuws & mededelingen


Eikenprocessierupsen

De Eikenprocessierupsen hebben inmiddels ook de eikenbomen van Houtrak gevonden.

Inmiddels zal iedereen wel hebben gelezen (hopelijk niet ervaren) wat de gevolgen van de haartjes van dit beestje op je huid kunnen zijn.

Op Houtrak zijn ze vooralsnog gesignaleerd op hole 2 links bij het 150 m paaltje en rechts bij de greensidebunkers, op hole 15 rechts in het bos (belangrijk te weten voor de rechtshandige slicers) en op hole 18 voorbij de green (dus niet in het spel, maar waar je normaliter je scores vergelijkt).

We hebben daarom een tijdelijke plaatselijke regel afgekondigd die via deze link is te vinden.

Regel 16.2a, waarnaar in de plaatselijke regel verwezen wordt, stelt dat een speler relief kan nemen indien de bal op een plaats ligt waar sprake is van een gevaarlijke situatie door dieren. Net als bij abnormale terreinomstandigheden mag je geen beroep op een free relief doen wanneer je bal toch al moeilijk speelbaar ligt, bijvoorbeeld omdat deze achter een boom ligt. Als de bal in een penalty area ligt kan men ook een beroep doen op deze regel; bij het ontwijken binnen de penalty area is er geen strafslag, een drop daarbuiten is echter wel met een strafslag.

De waarschuwingsbordjes zijn bevestigd aan blauwe paaltjes, maar dit zijn beslist geen paaltjes in de zin van afbakening van een GUR-gebied.

ReHaCo