Golfclub Houtrak

{alt_text}

<< Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuws & mededelingen


Aanpassing regel 18-2, 18-3 en 20-1

Golf(bal/regels) in beweging!

De (gepubliceerde) golfregels zijn voortdurend onderwerp van gesprek bij de R&A/USGA.
Dat resulteert in de bekende boekjes met de golfregels die eens in de 4 jaar worden uitgebracht.
Maar ook tussentijds kunnen er veranderingen worden toegepast op de geldende regels.
Dat is op dit moment ook het geval.

'In 2016 is er met name op de professionele tours weer een aantal incidenten geweest omtrent bewogen ballen op greens'.

'Deze incidenten hebben veel media-aandacht gekregen en als reactie daarop hebben de R&A en de USGA besloten een (tijdelijke) plaatselijke regel aan te raden.

Er wordt gewerkt aan een vereenvoudiging van de golfregels en men heeft besloten om met het invoeren van de oplossing die men al klaar had niet te wachten tot de rest van de regels aangepast zijn.

Let wel: deze bepaling geldt alleen op de green en als de beweging per ongeluk is veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat de speler iets op de bal laat vallen of met zijn voet de balmerker beweegt. Iemand die zijn bal opraapt op de green zonder markeren, loopt nog steeds een stafslag op en moet de bal terugplaatsen.'

De Regel- en Handicapcommissie van de NGF heeft besloten de aanbeveling van de R&A om deze wijziging middels een (tijdelijke) plaatselijke regel in te voeren te volgen.
Ook tijdens de competitie zal deze (tijdelijke) plaatselijke regel gelden.
Ook verzoekt de Regel- en Handicapcommissie van de NGF de clubs deze regel in te voeren.

Daarom voeren we ook op Houtrak deze regel in.

Klik hier om de juiste tekst van de (tijdelijke) Plaatselijke Regel te lezen.

Klik hier om een aantal voorbeelden te bekijken.

Klik hier voor enkele vragen en antwoorden ter verduidelijking van de (T)PR

DENK EROM: Deze regel geldt alleen

  • op de green, dus nergens anders.
  • in geval van het per ongeluk bewegen van de bal, dus niet bij het  bewust/expres bewegen van de bal(merker) (bijv de bal in woede wegslaan en/of er een trap tegen geven)

 

Zoals boven reeds aangegeven zijn de R&A en USGA bezig de regels aan te passen per 2019.
Op de website van de R&A zijn enkele voorlopige regelaanpassingen gepubliceerd.
Op dit moment zullen wij als ReHaCo hier nog niet uitvoerig op ingaan om geen verwarring te zaaien.

Tot 2019 spelen we nog steeds volgens de regels in het boekje van 2016.